RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2019/20

Vabimo vse kandidate, ki želijo obiskovati glasbeno šolo v programu glasba, da se nam pridružijo in pridejo na preizkus glasbenih sposobnosti...

Razpis za vpis 1. stran

Razpis za vpis 2. stran