TUTU – SLOVENSKO BALETNO TEKMVANJE

Lendava, 17.-19. 6. 2017

ANA NEMEC, DAŠA KOPRIVNIK, KATJA POŠTRAK

4 MESTO

Mentorica: Ana Germ, BA