6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV - M. Sobota

6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV

Murska Sobota 18. april 2015 

Rezultati tekmovanja:

 

Kategorija: I

 

LUCIJA DIVJAK               

8,87 točk            

Zlato priznanje

 

Kategorija: II

 

EVA ANDROJNA          

8,13 točk           

Zlato priznanje

 

Kategorija:III  

 

ŽIVA JURIČ          

9,83 točk           

Zlato priznanje

 

Kategorija: IV

 

LARA BOROVIČ          

7,90 točk          

Srebrno priznanje

          

Kategorija: V

 

PETRA KAUČIČ          

9,93 točk          

Zlato priznanje

     

 Mentorica: ANDREJA KLINC

 

Korepetitorki: Romana Rek, prof., Darja Slejko, prof.

 ISKRENE ČESTITKE ZA ODLIČNE REZULTATE UČENKAM, MENTORICI IN KOREPETITORKAMA!

 

 

 LJUTOMER, 18. 4. 2015                                                                                                                                 Stanislav Lašič, ravnatelj