5. FESTIVAL MLADIH PIANISTOV - ŠTRKCI ZA KLAVIRJEM

Š T R K C I Z A K L A V I R J E M

 

5. F E S T I V A L M L A D I H P I A N I S T O V

 

M U R S K A S O B O T A – 25. 1. 2013

 


Tekmovalec


Učitelj


Kategorija


Točke


Priznanje


ALEN REIHSS

DANIJELA SABO
I.


9,63


Zlati štrkec in nagrada občinstva


LARA SVENŠEK


DANIJELA SABO


I.


10,00


Zlati štrkec


TAMARA KOLERIČ

DARJA SLEJKO
III.


9,43


Zlati štrkec in nagrada občinstva


TAMARA TIGELI


ROMANA REK


IV.


9,40


Zlati štrkec


KATJA PRELOG


KATJA ŽIBRAT


VI.


7,10


Srebrni štrkec


NASTJA BORKO


KATJA ŽIBRAT


VI.


5,63


Bronasti štrkec


JERNEJ BEDEKOVIČ


DANIJELA SABO


VI.


9,67


Zlati štrkec in nagrada občinstva

IVANČIČ PETRA ROMANA REK
VIII.


9,83

Zlati štrkec in nagrada občinstva, ter nagrada
za najbolj perspektivnega mladega pianista

 

 

 

ZA ODLIČNE REZULTATE ČESTITAMO UČENCEM IN NJIHOVIM MENTORICAM !

 


 

Ljutomer, 25. 1. 2013 Stanislav Lašič, ravnatelj