5. FESTIVAL MLADIH PIANISTOV - ŠTRKCI ZA KLAVIRJEM

Š T R K C I  Z A  K L A V I R J E M
 


5.  F E S T I V A L  M L A D I H  P I A N I S T O V 


M U R S K A  S O B O T A – 25. 1. 2013Tekmovalec


Učitelj


Kategorija


Točke


Priznanje


ALEN REIHSS

DANIJELA SABO

I.


9,63


Zlati štrkec in nagrada občinstva


LARA SVENŠEK


DANIJELA SABO


I.


10,00


Zlati štrkec


TAMARA KOLERIČ

DARJA SLEJKO

III.


9,43


Zlati štrkec in nagrada občinstva


TAMARA TIGELI


ROMANA REK


IV.


9,40


Zlati štrkec


KATJA PRELOG


KATJA ŽIBRAT


VI.


7,10


Srebrni štrkec


NASTJA BORKO


KATJA ŽIBRAT


VI.


5,63


Bronasti štrkec


JERNEJ BEDEKOVIČ


DANIJELA SABO


VI.


9,67


Zlati štrkec in nagrada občinstva

IVANČIČ PETRA ROMANA REK

VIII.


9,83

Zlati štrkec in nagrada občinstva, ter nagrada

za najbolj perspektivnega mladega pianista 


ZA ODLIČNE REZULTATE ČESTITAMO UČENCEM IN NJIHOVIM MENTORICAM ! 
 


 Ljutomer, 25. 1. 2013                                                                                                                  Stanislav Lašič, ravnatelj