Število učencev in organizacija pouka

ŠTEVILO UČENCEV IN ORGANIZACIJA POUKA

V šolskem letu 2017/18 je skupaj vpisanih 301 učencev.

Glasbena pripravnica (GP): 9
Plesna pripravnica I., II., III.: 22
Balet – I. do VI.: 39
Instrumentalni pouk: 231

Dislocirani oddelki :
Križevci: 38
Veržej: 16
Razkrižje: 22
Število oddelkov: 14,94


Število učencev po instrumentih:
Klavir (55), harmonika (20), violina (18), violončelo (9), kitara (26), flavta (21), klarinet (15), saksofon (8), trobenta (11), rog (1), pozavna (11), bariton (2), tuba (1) tolkala (11), kljunasta flavta (11), diatonična harmonika (11).
Pouk je individualen in poteka dvakrat tedensko 20, 30 ali 45 minut. Skupinski pouk (glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi in solfeggio) poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45, 60 ali 90 minut (odvisno od števila učencev v skupini).