Število učencev in organizacija pouka

ŠTEVILO UČENCEV IN ORGANIZACIJA POUKA

V šolskem letu 2019/20 je skupaj vpisanih 286 učencev.

Glasbena pripravnica (GP): 7
Plesna pripravnica I., II., III.: 21
Balet – I. do VI. 30
Instrumentalni pouk: 229

Dislocirani oddelki : Križevci 36
Veržej 15
Razkrižje 26
Število oddelkov: 14,99
Število učencev po instrumentih:
Klavir (54), harmonika (18), violina (19), violončelo (11), kitara (29), flavta (18), klarinet (13), saksofon (9), trobenta (16), rog (1), pozavna (11), bariton (2), tuba (1) tolkala (10), kljunasta flavta (3), diatonična harmonika (11), petje (3).
Pouk je individualen in poteka dvakrat tedensko 20, 30 ali 45 minut. Skupinski pouk (glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi in solfeggio) poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45, 60 ali 90 minut (odvisno od števila učencev v skupini).