Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20

 

Začetek pouka se prične v ponedeljek, 2. 9. 2019 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v ponedeljek, 24. 6. 2020.
Trajanje ocenjevalnih obdobij:
Prvo ocenjevalno obdobje traja do 31. 1. 2020
Drugo ocenjevalno obdobje traja do 24. 6. 2020

Šolske počitnice:
28. oktober do 1. november 2019 – jesenske počitnice (skupaj s prazniki)
25. december 2019 do 2. januar 2020 – novoletne počitnice (skupaj s prazniki)
24. do 28. 2020 – zimske počitnice
27. april do 1. maj 2020 – prvomajske (skupaj s prazniki)
Pouka prosti dnevi:
• z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
• šolske počitnice in nedelje,
• sobote (če ni z LDN drugače določeno)

Letni izpiti:
• 12. september 2019 – jesenski rok,
• 23 januar 2020 – zimski rok,
• 15. maj 2020 – letni izpiti za učence zaključnih razredov
osnovne in srednje šole,
• 11. do 17. junij 2020 – letni izpiti junijski rok,
• 22. junij 2020 – popravni izpiti,
• 21. avgust 2020 – letni izpiti – jesenski rok,
• 21. avgust 2020 – popravni izpiti;

Delovni teden traja od ponedeljka do petka. Pouk poteka popoldan. Glede na naravo dela lahko pride do dodatnih vaj za nekatere predmete ali vaje orkestrov.