Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2018/19
 

Začetek pouka se prične v ponedeljek, 3. 9. 2018 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v ponedeljek, 24. 6. 2019.
Trajanje ocenjevalnih obdobij:
Prvo ocenjevalno obdobje traja do 31. 1. 2019
Drugo ocenjevalno obdobje traja do 24. 6. 2019

Šolske počitnice:
29. oktober do 2. november 2018 – jesenske
25. december 2018 do 2. januar 2019 – novoletne (skupaj s prazniki)
18. do 22. 2019 – zimske
27. april do 2. maj 2019 – prvomajske (skupaj s prazniki)

Pouka prosti dnevi:
• z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
• šolske počitnice in nedelje,
• sobote (če ni z LDN drugače določeno)

Letni izpiti:
• 14. september 2018 – jesenski rok,
• 21 januar 2019 – zimski rok,
• 15. maj 2019 – letni izpiti za učence zaključnih razredov
osnovne in srednje šole,
• 11. do 17. junij 2019 – junijski rok,
• 21. junij 2019 – popravni izpiti,
• 23. avgust 2019 – letni izpiti – jesenski rok,
• 23. avgust 2019 – popravni izpiti;

Delovni teden traja od ponedeljka do petka. Pouk poteka popoldan. Za nekatere predmete ali vaje ansamblov bo po potrebi zaradi narave dela pouk organiziran tudi ob sobotah.

V šolskem letu 2018/19 so po šolskem koledarju za glasbene šole MIZŠ delovne sobote:
• 20. oktober. 2018 – nadomeščanje pouka za 24. december 2018
• 24. november 2018 –pouk po torkovem urniku (v skladu z 8. Členom Pravilnika o šolskem koledarju)
• 30. marec 2019 – nadomeščanje pouka za 3. maj 2019