Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne  elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci pripravijo skupaj s svojimi učitelji.

Na razrednih nastopih je razvidno delovanje celotnega razreda oz. oddelka. Nastopajo vsi učenci določenega učitelja. Po nastopu učitelj seznani starše z napredkom oz. s problematiko v razredu.

Javni nastopi zajemajo različne oddelke in potekajo v šolski dvorani praviloma ob 19. uri. Točni datumi nastopov so določeni v šolskem koledarju in z letnim delovnim načrtom šole.

Veselimo se tudi povabila in nastopanja izven zavoda, saj je javna predstavitev različnih programov našega dela  učinkovit način komuniciranja. Sodelujemo z vzgojno - varstvenimi ustanovami (osnovnimi šolami, glasbenimi šolami, gimnazijo), s kulturnimi ustanovami in društvi ter občinami.

Z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, smo realizirali Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2014/2015.

Še v naprej želimo, da se  šola  uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, saj si ob tem pridobivamo nove izkušnje. Uspehi našega dela, pa nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje.

Odlične rezultate  smo dosegli  na 44. državnem tekmovanju  TEMSIG, kjer sta učenki Živa Jurič in Petra Kaučič v disciplini violina  I. a in I.b kategorija osvojili zlati plaketi.

Zelo dober rezultat je šola dosegla tudi na mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu, kjer je v disciplini flavta, II. kategorija učenka Cirila Štabuc prejela 1. nagrado in na 11. Mednarodnem  srečanju harmonikarjev 2015 v Beltincih, kjer je učenec  Matic Majerič v kategoriji zabavna glasba A, prejel prvo nagrado in prvo mesto.