Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci pripravijo skupaj s svojimi učitelji.

Na razrednih nastopih je razvidno delovanje celotnega razreda oz. oddelka. Nastopajo vsi učenci določenega učitelja. Po nastopu učitelj seznani starše z napredkom oz. s problematiko v razredu. Do zaključka sanacije prostorov na Prešernovi 8, bodo razredni nastopi potekali v Golarjevi domačiji, predvidoma ob 18:00.

Javni nastopi zajemajo različne oddelke in potekajo zaenkrat v tem šolskem letu v prostorih pihalnega orkestra Ljutomer ''Kulkišta'' do zaključka sanacije prostorov na Prešernovi 8. praviloma ob 18:30. Točni datumi nastopov so določeni v šolskem koledarju in z letnim delovnim načrtom šole.

Veselimo se tudi povabila in nastopanja izven zavoda, saj je javna predstavitev različnih programov našega dela učinkovit način komuniciranja. Sodelujemo z vzgojno - varstvenimi ustanovami (osnovnimi šolami, glasbenimi šolami, gimnazijo), s kulturnimi ustanovami in društvi, ter občinami v katerih delujemo.