Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne  elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci pripravijo skupaj s svojimi učitelji.

Na razrednih nastopih je razvidno delovanje celotnega razreda oz. oddelka. Nastopajo vsi učenci določenega učitelja. Po nastopu učitelj seznani starše z napredkom oz. s problematiko v razredu.

Javni nastopi zajemajo različne oddelke in potekajo v šolski dvorani praviloma ob 19. uri. Točni datumi nastopov so določeni v šolskem koledarju in z letnim delovnim načrtom šole.

Veselimo se tudi povabila in nastopanja izven zavoda, saj je javna predstavitev različnih programov našega dela  učinkovit način komuniciranja. Sodelujemo z vzgojno - varstvenimi ustanovami (osnovnimi šolami, glasbenimi šolami, gimnazijo), s kulturnimi ustanovami in društvi ter občinami.

Z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, smo realizirali Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018.
Še v naprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, saj si ob tem pridobivamo nove izkušnje.
V šolskem letu 2017/18 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj:
12. Mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik 2018, 21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane in Dolenjske, Mednarodno tekmovanje ''Davorin Jenko'' Beograd 2018, 47. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, 3. mednarodno srečanje harmonikarjev PANNONIACCORDION 2018 Murska Sobota, Canto Corale Verona 2018, 3. slovensko baletnem tekmovanju TUTU 2018 v SNG Maribor.