Razvojni program šole 2016 - 2020

S klikom na datokeko lahko preberete Razvojni program GŠ Slavka Osterca Ljutomer za obdobje 2016 - 2020