Člani sveta zavoda 2017/2018

Svet zavoda: šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja (Občina Ljutomer):

Nataša Duh, Srečko Žižek, Daniel Geder;

trije predstavniki staršev:

Anja Horvat, Rajko Šimonka, Andrej Turnšek;

pet predstavnikov delavcev zavoda: 

Janez Munda, BA (predsednik), Darja Slejko, prof.(namestnik predsednika), Matejka Lebar, Bojan Zelenjak, prof., Medeja Unuk, prof.