Člani sveta zavoda 2019/2020

Svet zavoda: šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

Predstavniki občine:
1. DANIEL GEDER; daniel.geder@gmail.com
2. STANISLAV KAUČIČ; misekovi@gmail.com
3. NATAŠA FILIPIČ; natasa.filipic@gmail.com

Predstavniki Sveta staršev:
1. SUZANA URŠIČ; suzi.ursic@gmail.com
2. RAJKO ŠIMONKA; rajko@prips.si
3. KAROLINA ŠTEFANEC; karolina.stefanec@gmail.com

Predstavniki šole:
1. DARJA SLEJKO; darjaslejko@gmail.com
2. DANIJEL BLAGOVIČ; danijel.blagovic@gmail.com
3. JANEZ MUNDA; munda.janez@gmail.com
4. BOJAN ZELENJAK; bojan.zelenjak@gmail.com
5. MEDEJA UNUK; medeja.unuk@gmail.com