Hišni red in pravila

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

PRIHOD V ŠOLO

  • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
  • Za učence plesne pripravnice in baleta je priporočljivo, da se za pouk, če je to izvedljivo, v večji meri pripravijo že doma, drugače to storijo v garderobi in se ne zadržujejo po šoli.
  • Učenci skupinskega pouka (Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) se ne zadržujejo ali združujejo v hodnikih, temveč gredo direktno v učilnico.
  • Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke, starejše od 12 let v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic (glej prilogo).
  • Na vidnih mestih so nameščena navodila za preprečevanje okužbe Covid-19.
  • Ob vhodu iz cestne strani in dvorišča je postavljen dozirnik z razkužilom.
  • Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
  • Učenci in zaposleni naj v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI SLAVKA OSTERCA LJUTOMER

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s postopkovnikom šole obvestimo starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Stanislav Lašič, ravnatelj