Člani sveta staršev 2018/2019

Svet staršev: šteje 7 članov posameznih oddelkov:

Rajko Šimonka (odd. klavir) - predsednik,
Suzana Uršič (odd. pihala) – namestnica predsednika,
Karolina Štefanec (odd. harmonika, diatonična harmonika),
Jana Križanič (odd. godala),
Alenka Mužinčič ZVer (odd. kitara),
Matevž Kaučič (odd. trobila-tolkala),
Anja Rošker Horvat (odd. ples);