Člani sveta staršev 2017/2018

Svet staršev: šteje 7 članov posameznih oddelkov:

Rajko Šimonka (odd. klavir) - predsednik,
Anja Rošker Horvat (odd. ples) – namestnica predsednika;
Karolina Štefanec (odd. harmonika, diatonična harmonika),
Jana Križanič (odd. godala),
Andrej Turnšek (odd. kitara),
Suzana Vršič (odd. pihala),
Marko Filipič (odd. trobila-tolkala),