Beseda ravnatelja

Spoštovani,

 

Glasbena vzgoja mladega glasbenika na naši šoli temelji na usklajenem delovanju vseh oddelkov in skupinske igre in s povezovanjem tako med učitelji in starši, kot tudi med učitelji v kolektivu. Tudi to šolsko leto 2019/20  imamo zastavljene cilje načrte in želje, ki jih bomo lahko realizirali le z našim kakovostnim predanim delom in podporo staršev in okolja, v katerem delujemo.

Pri svojem delu želimo prav vsem našim učencem podajati ljubezen do glasbe, instrumenta, petja in plesa. Z umetnostjo želimo napolniti in oblikovati mlado osebnost, ki bo to bogastvo prenesla v svoje življenje.

V tem šolskem letu se nam je izpolnila dolgoletna želja, saj smo pričeli s poukom petja. Verjamem, da je oddelek petja velika pridobitev za šolo, kot tudi za lokalno skupnost v kateri imamo veliko kvalitetnih vokalnih skupin.

 Zelo smo veseli, da lahko pričakujemo prenovljene prostore na Prešernovi 8, saj se je v mesecu juniju 2019 pričela intenzivna sanacija zgradbe.

 Naše delo in programe bomo prilagajali učencem, spoštovali njihove interese in jih usmerjali h kakovosti. Za vse našteto si bomo prizadevali, ker verjamemo, da si je za napredek potrebno postavljati visoke cilje, ki seveda morajo biti uresničljivi.

Še naprej bomo nadarjenim učencem omogočali, da se dokazujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

 

Vsem našim učencem želimo veliko ustvarjalnosti in prijetnih trenutkov ob glasbi in plesu.

 

Stanislav Lašič,
ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer