Beseda ravnatelja

Spoštovani učenci, dragi starši!

V Publikaciji za šolsko leto 2017-2018 vas želimo  seznaniti z novostmi v našem vzgojno-izobraževalnem procesu, značilnostmi izobraževalnih programov, organizacijo dela šole in s predpisi, ki urejajo dolžnosti in pravice učencev.

Naš visok jubilej šole, ki smo ga praznovali v letu 2017 ponazarja veličino ustvarjene glasbene umetnosti in kulture v dobi obstoja glasbenega šolstva v tem delu Prlekije.

Tudi po 90-ih letih delovanja v šoli še vedno skrbimo za glasbeno izobraževanje, zadnjih 10 let pa je na visoki kakovostni ravni tudi plesno izobraževanje. Vedno znova si postavljamo visoke cilje in kriterije, nadarjenim učencem omogočamo, da se dokazujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, sodelujemo tudi z več glasbenimi šolami. Vzgajamo bodoče glasbenike in ljubitelje kulture. Pri svojem delu se trudimo, da bi mladi v toku svojega izobraževanja uživali ob glasbi, plesu in petju, ustvarjanju in druženju z vrstniki ter se ob vsem tem tudi čustveno, duhovno in kulturno bogatili. Njihove osebnosti ob vsem naštetem bogatimo z vrednotami, ki so v današnjem času žal že skoraj pozabljene. Verjamem, da s tem šoli uspeva izpolnjevati svoje poslanstvo v celoti.

Ob tako visokem jubileju gre zahvala celotnemu kolektivu GŠ Slavka Osterca Ljutomer, saj verjamemo, da skupaj tudi v tem času delamo dobro, živimo za glasbo in prenašamo svoje bogato znanje na mladi rod.

Zahvala gre tudi staršem, za vso podporo in razumevanje pri našem delu, še posebej ob trenutkih, ko so učenci zaradi pomembnih nastopov ali tekmovanj še dodatno obremenjeni.

V prihodnost stopamo z optimizmom, z visoko zastavljenimi cilji, drznimi načrti pa tudi željami, ki pa jih bomo uspešno izpeljali samo z našim predanim delom, ob vaši podpori, spoštovani starši, in s podporo okolja, v katerem delujemo.

Z gotovostjo lahko trdimo, da je šola skozi 90 let prehodila uspešno pot in s svojim delovanjem bogatila življenja veliko mladim generacijam, ki so iz nje odšle bogatejše za spoznanje, da je glasba lahko veliko več kot le beseda.

Želim, da učenci naše šole tudi v šolskem letu 2017-2018, doživite prijetne trenutke ob glasbi in plesu, spoznavate pomembnost glasbene kulture, ter jo sprejmete za nepogrešljiv del v svojem življenju.

Stanislav Lašič,
ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer