Beseda ravnatelja

Spoštovani,

V šolsko leto 2018/19 stopamo z optimizmom, z zastavljenimi cilji in načrti pa tudi željami, ki pa jih bomo uspešno izpeljali samo z našim kakovostnim predanim delom in podporo staršev in okolja, v katerem delujemo.
V publikaciji vam prestavljamo podatke o šoli, programih, izpitnih rokih, vpisu v glasbeno šolo in ostale informacije.
Glasbena vzgoja mladega glasbenika bo temeljila na usklajenem delovanju vseh oddelkov in skupinske igre s povezovanjem tako med učitelji in starši, kot tudi med učitelji v kolektivu. Želimo si, da se bodo učenci tudi v tem šolskem letu zraven rednega pouka z veseljem vključevali v komorne skupine, različne orkestre in pevski zbor, ter se tako na ta način družili, ustvarjali in učili v skupnem muziciranju.
Vedno znova si postavljamo visoke cilje in kriterije, nadarjenim učencem omogočamo, da se dokazujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, sodelujemo tudi z več glasbenimi šolami.
Vendar na naši šoli ne vzgajamo in ne posvečamo pozornosti samo nadarjenim učencem, ampak zelo natančno sledimo svoji osnovni nalogi in viziji. Pri svojem delu želimo prav vsem našim učencem podajati ljubezen do glasbe, instrumenta, petja in plesa. Z umetnostjo želimo napolniti in oblikovati mlado osebnost, ki bo to bogastvo prenesla v svoje življenje.
Pri našem delu nas že nekaj let ovira prostorska situacija, ki učencem, učiteljem in staršem predstavlja oviro k širšemu razvoju oddelkov in šole. Tako smo v tem šolskem letu ostali še brez dvorane za nastope in koncerte naših učencev in ostalih glasbenih umetnikov, ki so s koncerti šolskega glasbenega abonmaja že tri sezone bogatili naš koncertni ciklus.
Naše delo in programe bomo prilagajali učencem, spoštovali njihove interese in jih usmerjali h kakovosti. Za vse našteto si bomo prizadevali, ker verjamemo, da si je za napredek potrebno postavljati vedno višje cilje.
Pred nami je veliko novih načrtov in, izzivov, zato smo pri tem zelo hvaležni vsem, ki s svojo potrpežljivostjo pripomorete, da učenci dosegajo svoje cilje.
Želimo nadaljevati in nadgrajevati naše delo skupaj z našimi učenci. Ostajamo optimisti in verjamemo, da je čas za uresničitev naše največje želje že zelo blizu.

Našim učencem želimo v šolskem letu 2018/2019 prijetne trenutke ob glasbi. Prijazno vas vabimo na naše razredne in javne nastope učencev, ter ostale koncerte komornih skupin, mladinskega pevskega zbora, orkestrov šole, ter predstav oddelka za ples.

Stanislav Lašič,
ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer